ระบบ NOA คืออะไร

ระบบการรักษารูปแบบใหม่

ระบบการรักษารูปเเบบใหม่ทางทันตกรรมจัดฟันที่ผสานแนวคิดทาง ทันตกรรมจัดฟันดั้งเดิมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษา ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ใช้รักษาทางทันตกรรมใน Phase I (เเก้ไขความผิดปกติของกล้ามเนื้อเเละกระดูก) เเก้ไขการสบฟันรวมถึงกระดูกขากรรไกร เเละรูปหน้าที่ผิดปกติรวมทั้งการใส่ NOA ร่วมกับเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันเเบบติดเเน่น เเละการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันใส ประกอบไปด้วย

อุปกรณ์ในระบบ NOA 2 กลุ่มหลักคือ
กลุ่มที่ 1 คือเครื่องมือที่ใช้ในการเเก้ปัญหารูปร่างของส่วนโค้งเเนวฟัน ปรับหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อเเละมีส่วนคลุมด้านบดเคี้ยวเพื่อแก้ไขปัญหาจากการสบฟันผิดปกติ เเละกระตุ้นการขึ้นของฟันในเเนวที่เหมาะสม คือ NOA™-U, NOA™-F และ NOA™-B
กลุ่มที่ 2 คือเครื่องมือที่ใช้ฝึกกล้ามเนื้อรอบปาก คือ NOA™-T

nao

ระบบ NOA ใช้หลักการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมแรงธรรมชาติในช่องปากให้ทำงานผสานกันดีและปรับความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรจากการเเก้ไขตำเเหน่งเเละการกระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรรไกรผ่านการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในช่วงตั้งเเต่ชุดฟันน้ำนมจนฟันเเท้ขึ้นครบ ซึ่งจะได้ผลรวมของเเรงในภาวะสมดุลช่วยในการจัดเรียงฟันให้เสร็จสมบูรณ์

nao

NOA Universal
(NOA-U)

ใช้ใส่เคี้ยวเพื่อกระตุ้นให้ฟันขึ้นตามตำเเหน่งในเเนวเอียงของฟันที่เหมาะสมรวมถึงการปรับระดับการสบฟันภายใต้กระบวนการสร้างสภาวะสมดุลด้วยเเรงต่างๆ ในช่องปาก

Card image cap

NOA Universal
(NOA-U)

ใช้ใส่เคี้ยวเพื่อกระตุ้นให้ฟันขึ้นตามตำเเหน่งในเเนวเอียงของฟันที่เหมาะสมรวมถึงการปรับระดับการสบฟันภายใต้กระบวนการสร้างสภาวะสมดุลด้วยเเรงต่างๆ ในช่องปาก

nao

NOA Universal
(NOA-U)

ใช้ใส่เคี้ยวเพื่อกระตุ้นให้ฟันขึ้นตามตำเเหน่งในเเนวเอียงของฟันที่เหมาะสมรวมถึงการปรับระดับการสบฟันภายใต้กระบวนการสร้างสภาวะสมดุลด้วยเเรงต่างๆ ในช่องปาก

nao

NOA Frankel (NOA-F)

ใส่เพื่อเเก้ไขการสบฟันเเละรูปหน้าที่ผิดปกติ จากการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ใช้ได้ตั้งเเต่ชุดฟันน้ำนมจนฟันเเท้ขึ้นครบ

Card image cap

NOA Frankel
(NOA-F)

ใส่เพื่อเเก้ไขการสบฟันเเละรูปหน้าที่ผิดปกติ จากการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ใช้ได้ตั้งเเต่ชุดฟันน้ำนมจนฟันเเท้ขึ้นครบ

NOA Frankel
(NOA-F)

ใส่เพื่อเเก้ไขการสบฟันเเละรูปหน้าที่ผิดปกติ จากการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ใช้ได้ตั้งเเต่ชุดฟันน้ำนมจนฟันเเท้ขึ้นครบ

nao
nao

NOA Brace
(NOA-B)

ใส่เพื่อช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดสมดุลของเเรงที่กระทำต่อตำเเหน่งฟัน โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือจัดฟันเเบบติดเเน่น

Card image cap

NOA Brace
(NOA-B)

ใส่เพื่อช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดสมดุลของเเรงที่กระทำต่อตำเเหน่งฟัน โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือจัดฟันเเบบติดเเน่น

nao

NOA Brace
(NOA-B)

ใส่เพื่อช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดสมดุลของเเรงที่กระทำต่อตำเเหน่งฟัน โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือจัดฟันเเบบติดเเน่น

nao

NOA Trainer (NOA-T)

แก้ไขและปรับการทำงานกล้ามเนื้อรอบปาก เช่น Orbicularis oris, Buccinator, Zygomaticus, Levator labiii superioris, และ Mentalis เพื่อให้เกิด สมดุลระหว่างแรงของกล้ามเนื้อที่กระทำต่อกระดูกเเละฟัน

Card image cap

NOA Trainer (NOA-T)

แก้ไขและปรับการทำงานกล้ามเนื้อรอบปาก เช่น Orbicularis oris, Buccinator, Zygomaticus, Levator labiii superioris, และ Mentalis เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างแรงของกล้ามเนื้อที่กระทำ
ต่อกระดูกเเละฟัน

NOA Trainer
(NOA-T)

แก้ไขและปรับการทำงานกล้ามเนื้อรอบปาก เช่น Orbicularis oris, Buccinator, Zygomaticus, Levator labiii superioris, และ Mentalis เพื่อให้เกิด สมดุลระหว่างแรงของกล้ามเนื้อที่กระทำต่อกระดูกเเละฟัน

nao

ข้อบ่งชี้

ระบบ NOA สามารถใช้ในการรักษาการสบฟันผิดปกติในรูปเเบบต่างๆในช่วงที่ยังมีพัฒนาการและยังมีการเจริญเติบโตของเด็ก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันนิสัยผิดปกติเกี่ยวกับช่องปาก การทำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ การหายใจทางปาก และความผิดปกติเล็กๆน้อยๆของข้อต่อขากรรไกร เเละต่อไปนี้คือลักษณะที่เเสดงออกในการสบฟันผิดปกติทั้ง 6 แบบที่พบได้ทั่วไป

Card image cap

1.Crowding
 ฟันซ้อนเก
 

Card image cap

2.Spacing
ฟันห่าง 
 

Card image cap

3.Excessive Overjet
ฟันยื่น

Card image cap

4.Crossbite
 ฟันล่างยื่นคร่อม
ฟันบน

Card image cap

5.Deep overbite
 การสบลึก
 

Card image cap

6.Open bite
 การสบเปิด
 

Card image cap

1.Crowding
 ฟันซ้อนเก
 

Card image cap

2.Spacing
ฟันห่าง 
 

Card image cap

3.Excessive Overjet
ฟันยื่น

Card image cap

4.Crossbite
 ฟันล่างยื่นคร่อม
ฟันบน

Card image cap

5.Deep overbite
 การสบลึก
 

Card image cap

6.Open bite
 การสบเปิด
 

ตัวอย่างการรักษา Class II Malocclusion

ด้วย NOA-U, NOA-F, NOA-T

Card image cap

Before : ด้านขวา

Card image cap

After : ด้านขวา

Card image cap

Before : ด้านหน้า

Card image cap

After : ด้านหน้า

Card image cap

Before : ด้านซ้าย

Card image cap

After : ด้านซ้าย

Card image cap

Before : ด้านขวา

Card image cap

Before : ด้านหน้า

Card image cap

Before : ด้านซ้าย

Card image cap

After : ด้านขวา

Card image cap

After : ด้านหน้า

Card image cap

After : ด้านซ้าย

ตัวอย่างการรักษา Class III Malocclusion

ด้วย NOA-U, NOA-F, NOA-T

Card image cap

Before : ด้านขวา

Card image cap

After : ด้านขวา

Card image cap

Before : ด้านหน้า

Card image cap

After : ด้านหน้า

Card image cap

Before : ด้านซ้าย

Card image cap

After : ด้านซ้าย

Card image cap

Before : ด้านขวา

Card image cap

Before : ด้านหน้า

Card image cap

Before : ด้านซ้าย

Card image cap

After : ด้านขวา

Card image cap

After : ด้านซ้าย

Card image cap

After : ด้านซ้าย

ตัวอย่างการรักษาฟันสบคร่อมในชุดฟันน้ำนม Class III Malocclusion in Primary Dentition

ด้วย NOA-F3S

Card image cap

Before

Card image cap

Before

Card image cap

After

Card image cap

After

Card image cap

Before

Card image cap

After

Card image cap

Before

Card image cap

After
รับข่าวสารเพิ่มเติมผ่าน